Štúdium, študent: magisterské štúdium armády nie je prekážkou

Štátna duma prijala v prvom čítaní návrh zákona, ktorý umožňuje odberateľom, ktorí absolvovali školenie v bakalárskych alebo špecializovaných programoch, aby vydali ďalší odklad - na prijatie do magistrátu.

Autor tejto legislatívnej iniciatívy, podpredsedníčka Irina Yarovaya, vysvetlil, že dnes, vzhľadom na rozdiel vo veku, v čase absolvovania niektorí rekrútiaci už používajú jeden odklad. Prijatie navrhovaného zákona ich vyrovná v právach s týmito rovesníkmi, ktorí oslavujú 18. výročie svojho ukončenia štúdia. Odloženie bude dostupné tým, ktorí dosiahli vojenský vek počas štúdia v škole a chceli pokračovať v odbornom stredoškolskom vzdelávaní.

Predseda Štátnej dumy Vyacheslav Volodin dodal, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poskytujú mladým ľuďom príležitosť pokračovať v nepretržitom vzdelávaní bez ohľadu na dátum narodenia.

V decembri 2018 bola ukončená pravidelná výzva na vojenskú službu. Do armády bolo prepracovaných 132 tisíc mladých ľudí, z ktorých bolo plánovaných zaslaných 118 tisíc ozbrojeným silám RF.

Podpísanie sa nedotklo 5 subjektov Ruska. Tie, kde sa výzva konala na jar.