Na severnom námornej ceste sa obmedzí priechod cudzích vojnových lodí

V nadchádzajúcom roku naša krajina vytvorí limit pre všetky vojenské námorné lode cudzích krajín. Budú môcť ísť pozdĺž trasy Severného mora až po predchádzajúcom oznámení ruských pohraničných stráží.

V súčasnosti prebieha medzirezortná práca na zlepšenie ruských právnych predpisov týkajúcich sa prevádzky severomorskej cesty. V dôsledku toho by sa mala schváliť zásada predbežného oznámenia pre prechod cudzích vojnových lodí prostredníctvom NSR. Všetky nariadenia budú pripravené začiatkom budúceho roka.

Už niekoľko rokov existuje aktívna práca právnikov, pokiaľ ide o zosúladenie ruského a medzinárodného práva. A tiež koordinácia štandardov prijatých v Rusku týkajúcich sa morí, ktoré naša krajina umyla. Cieľom tejto aktivity je dosiahnuť, aby oblasť susediaca s Ruskom bola pokojná.

Najmä jedným z výsledkov takejto práce bolo postavenie Kaspického mora. Dohoda s piatimi stranami bola uzavretá, aby sa zabránilo incidentom v najväčšom jazere na zemi.

Už v auguste tohto roka všetci vodcovia krajín s kaspickým pobrežím podpísali Dohovor o štatúte Kaspického mora. Nezahŕňa prítomnosť vojnových lodí iných krajín vo svojich vodách.